Om oss

När vi startade Modern Filosofi, tänkte vi oss den som en nära vän till den redan etablerade tidningen Modern Psykologi. Medan psykologin ofta ger svar på frågor – till exempel varför vi beter oss på vissa sätt och hur vi kan ändra beteenden – så ställer filosofin frågor och resonerar kring möjliga svar. Vad betyder ett löfte? Vad är meningen med livet? Är döden alltid ond?

Intresset för Modern Filosofi har sedan starten 2014 varit stort. Men trots många vänliga ord från både lärda filosofer och intresserade lekmän är det inte tillräckligt många som prenumererar på tidningen. Därför måste vi tyvärr upphöra med Modern Filosofi som en egen titel. Modern Filosofis sista nummer är 2/2017.