Alltid dessa judar

Ur Modern Filosofi 2/15. Motstridiga bilder av judar stör inte antisemiterna i föreställningen om den judiska världskonspirationen. Förakt, förföljelse och försök till förintelse av judar – just och endast för att de är judar –  är inget nytt. Tvärtom är det en uråldrig företeelse. Liksom dess oftast undanskymda baksida: en motvillig och missunnsam beundran för … Fortsätt läsa Alltid dessa judar

Annonser