”Vi har alla samma far”

Modern Filosofi 3/16. Anders Chydenius gav Sverige tryckfrihet och religionsfrihet. Det har i år gått 250 år sedan Sverige fick den världsunika tryckfrihetsförordning som avskaffade censuren och införde offentlighetsprincipen. För Anders Chydenius, mannen som drev frågan och skrev förordningen, är allt en fråga om frihet. Du är känd för dina tankar om ekonomisk frihet och … Fortsätt läsa ”Vi har alla samma far”

Så tänkte jag

Ur Modern Filosofi 4/15. Författaren Lars Gustafsson berättar för Joanna Rose om sitt filosofiska liv. Från Västerås till Texas och tillbaka igen. Tidigt 1950-tal, Västerås Min filosofiska ursprungsmiljö var busshållplatsen i Västerås i början av 1950-talet, där jag hängde med en nära vän som sedan blev bibliotekarie. Jag tror att vi började diskutera Schopenhauer och Nietzsche … Fortsätt läsa Så tänkte jag

Alltid dessa judar

Ur Modern Filosofi 2/15. Motstridiga bilder av judar stör inte antisemiterna i föreställningen om den judiska världskonspirationen. Förakt, förföljelse och försök till förintelse av judar – just och endast för att de är judar –  är inget nytt. Tvärtom är det en uråldrig företeelse. Liksom dess oftast undanskymda baksida: en motvillig och missunnsam beundran för … Fortsätt läsa Alltid dessa judar