”Vi har alla samma far”

Anders Chydenius
Wivan Nygård-Fagerudd möter Chydenius. Bild: Målning av Per Fjällström 1770.

Modern Filosofi 3/16.

Anders Chydenius gav Sverige tryckfrihet och religionsfrihet.

Det har i år gått 250 år sedan Sverige fick den världsunika tryckfrihetsförordning som avskaffade censuren och införde offentlighetsprincipen. För Anders Chydenius, mannen som drev frågan och skrev förordningen, är allt en fråga om frihet.

Du är känd för dina tankar om ekonomisk frihet och din kamp för religionsfrihet. Men du började med tryckfriheten. Varför?

– Friheten i ett land står i proportion till tryckfriheten. Utan det ena finns inte det andra. Utan tryckfrihet kan beslutsfattare inte ha tillräcklig kunskap att stifta goda lagar, och den tillämpande makten kan varken följa lagarna eller se gränserna för sin makt och sina skyldigheter. I ett land där pressen lyder under något slags förmyndarskap är det ett osvikligt tecken på ofrihet också i övrigt.

Du är upplysningsman. Var kommer tryckfriheten in i den filosofin?

– Förutsättningen för upplysning är förnuft. Förnuftet övas bäst när vi skriver ner våra tankar. För att den aktiviteten ska uppmuntras måste vi ha tryckfrihet.

Även fast det öppnar för att sprida rena lögner?

– Tryck är bara ett sätt att sprida tankar så de kan nå flera. Det finns ingen orsak att censurera skrift hårdare än tal. Är en utsaga orimlig möter den motstånd. Är den sann är den oövervinnlig. Är målet oklart måste sanningen sökas fram i skriftväxling. En osanning skämmer ut sin upphovsman men gör att sanningen får bättre grund, djupare rötter. Och ett påstående ska kunna utstå belägring och hålla för trycket.

Skulle det inte vara förnuftigast att begränsa friheten till dem som har bäst förutsättning att hantera den?

– Det finns de som ofta och gärna talar om frihet, men bara avser vissa gruppers friheter. Det som de glömmer är att om friheten utvidgas bara för vissa blir utrymmet ännu trängre för andra.

Menar du att friheten är absolut?

– En sönderdelad frihet är ingen frihet, och ett blandat tvång är ett fullkomligt tvång. Det är inte heller frihet att en del medborgare i ett land äger särskilda förmåner medan andra arbetar under slavliknande förhållanden. Först när de minsta får söka sitt eget väl med lika fria händer som de främsta kan man tala om frihet. Ser man stor utflyttning kan man sluta sig till att det har med ofrihet att göra, och är inflyttningen stor är det friheten som lockar.

Du är motståndare till alla slags handelshinder och förespråkar ekonomisk frihet. Har myntet en baksida?

– Ja, risken att koncentrationen av rikedomarna blir för stor. Ju mer det blir möjligt för några få att leva av andras möda, och ju mindre andra själva får del av frukten av sitt arbete, desto sämre är det. De förra blir övermodiga, de senare förtvivlade, och båda parter blir försumliga. De största nationella handelsvinster kan, om de faller bara i få händer, vara till större skada för ett land än om det förlorar en hel provins i krig. Hur viktig friheten än är måste man vara uppmärksam på att rikedomen inte koncentreras bara till några.

Oroas du av de flyttrörelser som förekommer?

– Sverige har fred både invärtes och utvärtes. Våra hjärtan blöder när vi hör om de förskräckliga krig, fasor och förföljelser som breder ut sig i flera världsdelar. Kan då något vara mer genomtänkt, mer i enlighet med en rättskaffens kristlig kärlek till alla människor och den ädla enighets- och frihetsanda som anstår ett lyckligt folk än att vi öppnar våra armar för dem som nu eller framöver blir utan fristad i sina hemländer, och som söker skydd mot våld och förtryck för sig själva, sina barn och sin egendom?

Också om det innebär att andra trosuppfattningar än den du predikar rotar sig i landet?

– För oss alla präster i Sverige vare den tanken fjärran att så misstro mot Guds ord och vår lära att vi befarar att den rubbas av att några främlingar av andra religioner slår ner bopålarna här utan att genast anta vår tro. Vi har alla samma far.

Anders Chydenius
Född: år 1729 i Sotkamo, Österbotten
Yrke: Präst, riksdagsledamot och skriftställare
Aktuell: Gav Sverige den världs-unika tryckfrihetsförordningen 1766 som avskaffade censuren och införde offentlighetsprincipen. Var delaktig i ediktet om religionsfrihet 1781, om vilket Gustav III lär ha sagt: ”Nog är jag ock något dristig, men jag hade aldrig vågat det Chydenius vågade.” Föregångare inom ekonomisk liberalism med skriften Den nationnale winsten 1765, i vilken han framförde samma tankar som Adam Smith lanserade elva år senare.
Andra intressen: lantbruk och musik
Död: 1803 i Gamlakarleby, Österbotten

Av Wivan Nygård-Fagerudd

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s