Ruta för ruta

I kommande filmen The Square, som är under inspelning, undersöker Ruben Östlund vår tillit till varandra. Av Staffan Eng. Modern Filosofi #3/16. Vad skulle hända om vi målade en ruta på torget där man bara får utföra goda handlingar? Ett slags moralisk rökruta i en kall och likgiltig värld. Rutan finns. Den är markerad med … Fortsätt läsa Ruta för ruta

Bli av med elefanten i rummet

Sedan Platons Dialoger har samtalet varit centralt inom filosofin. Nu tränas läkarna i samtalets konst. Läkarens och patientens relation påverkar vårdens resultat, och vid svåra besked ställs samtalsförmågan på sin spets. Träning och struktur kan göra samtalen bättre och öka patientsäkerheten. Av Inna Sevelius, läkare och frilansjournalist. Mamman är på besök hos barnneurologen för att … Fortsätt läsa Bli av med elefanten i rummet

”Vi har alla samma far”

Modern Filosofi 3/16. Anders Chydenius gav Sverige tryckfrihet och religionsfrihet. Det har i år gått 250 år sedan Sverige fick den världsunika tryckfrihetsförordning som avskaffade censuren och införde offentlighetsprincipen. För Anders Chydenius, mannen som drev frågan och skrev förordningen, är allt en fråga om frihet. Du är känd för dina tankar om ekonomisk frihet och … Fortsätt läsa ”Vi har alla samma far”

Så tänkte jag

Ur Modern Filosofi 4/15. Författaren Lars Gustafsson berättar för Joanna Rose om sitt filosofiska liv. Från Västerås till Texas och tillbaka igen. Tidigt 1950-tal, Västerås Min filosofiska ursprungsmiljö var busshållplatsen i Västerås i början av 1950-talet, där jag hängde med en nära vän som sedan blev bibliotekarie. Jag tror att vi började diskutera Schopenhauer och Nietzsche … Fortsätt läsa Så tänkte jag